Stvoření: Biologie zďż˝kladnďż˝ch typďż˝ stvoďż˝enďż˝ - Biblické základy pro biologii  

Stvoření: Biologie zďż˝kladnďż˝ch typďż˝ stvoďż˝enďż˝

Přehled: Biblické základy pro biologii

Biblická nauka o stvoření a biologie základních typůevoluce stvoření biblické základy nauka o stvoření základní typy

Biblická zpráva o stvoření a další biblická vyprávění o Bohu jako stvořiteli a o jeho působení v dějinách nás motivují formulovat výpovědi, které mohou být použity pro základ biologie základních typů a teorii inteligentního designu. Z těchto výpovědí může být odvozena řada hypotéz, které jsou vědecky prověřitelné a podněcují výzkum.

 

Prohlubující informace:evoluce stvoření biblické základy nauka o stvoření základní typy ZájemceExperty