Obr. 87: Fosilní záznam čeledi sudokopytníků. Znázorněné propojení fosilních nálezů (přerušovaná čára) pomocí přechodných forem není vědecky doloženo. V říši zvířat jsou čeledi často identické se základními typy. Většina čeledí sudokopytníků již vymřela (tyto nejsou v obrázku popsány). (viz Romer 1968)