Obr. 82: U dodnes prozkoumaných druhů zvířat a rostlin byly zjištěny zřetelné hranice základních typů. V rámci základního typu (velké kružnice) jsou jednotlivé biologické druhy (malé kroužky) úzce provázány.