Obr. 206: Podobnostní vztahy živočichů mohou být znázorněny jako síťová struktura: Příbuzenské vztahy Arthropodů (členovců). Podle výběru srovnávaných vlastností dostáváme rozdílné podobnostní skupiny. Odpovídající výzkum byl proveden v 90 letech minulého století.
(podle Wägela 2001, 102). Wägel komentuje obrázek následovně: "Výsledky nových analýz nejsou navzájem kompatibilní, většina výsledků nebo všechna musí být proto chybná".