Obr. 186: Kambrická exploze. Nikoliv strom, nýbrž keř bez hlavních větví a rozvětvení: tak se jeví zdokumentovaný fosilní záznam nejdůležitějších živočišných kmenů. Přerušovaná čára je uvedena v místech, které nejsou doloženy fosilními nálezy.